FAQ

Czy istnieje limit co do liczby plików cookie, które można używać na jednej stronie internetowej?

Nie ma ogólnego limitu co do liczby plików cookie, które można używać na jednej stronie internetowej. Jednak liczba plików cookie używanych na stronie powinna być rozważana z rozsądkiem i zgodnie z najlepszymi praktykami, aby zapewnić dobre doświadczenie użytkownika i zminimalizować ewentualne konsekwencje związane z ochroną prywatności.

Oto kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę przy korzystaniu z plików cookie na stronie internetowej:

1. Cel i potrzeba
Przed dodaniem każdego pliku cookie, zastanów się nad jego celem i potrzebą. Pamiętaj, że każdy plik cookie może wpłynąć na wydajność i prywatność użytkowników.

2. Transparencja
Dla każdego pliku cookie, dostarczaj użytkownikom jasne informacje na temat jego celu i wykorzystania. Upewnij się, że użytkownicy są informowani o plikach cookie na stronie.

3. Zgodność z przepisami
Pamiętaj, że pliki cookie, które zbierają dane osobowe, podlegają przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych, takim jak Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej. Zapewnij zgodność z obowiązującymi przepisami.

4. Zarządzanie plikami cookie
Umożliw użytkownikom zarządzanie plikami cookie, w tym ich wybór i usunięcie, jeśli to możliwe. Dostarcz narzędzia, które pozwalają użytkownikom kontrolować, które pliki cookie akceptują.

5. Minimalizowanie zbierania danych
Stosuj zasadę minimalizacji danych. Zbieraj tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia określonych celów.

6. Przestrzeganie zasad branżowych
Jeśli korzystasz z usług reklamowych lub analitycznych, przestrzegaj zasad branżowych i zapewnij użytkownikom możliwość wycofania zgody na śledzenie.

7. Monitoring i audyt
Regularnie monitoruj i przeprowadzaj audyty dotyczące plików cookie, aby upewnić się, że są używane zgodnie z najlepszymi praktykami i przepisami.

Warto także rozważyć, jak wiele plików cookie jest naprawdę niezbędnych do funkcjonowania twojej witryny. Staraj się unikać nadmiernego wykorzystywania plików cookie, które nie przynoszą wartości użytkownikom i mogą wpłynąć na wydajność witryny oraz ochronę prywatności. Działając z umiarem i z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, można uniknąć nadmiernego obciążenia stroną plików cookie.

Zamów wdrożenie banera cookie oraz treści prawnych dla swojej witryny.

w cenie 890 zł (+23% vat)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Branvity Mateusz Sznober z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Królewskiej 40C/2. Pozostawione dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji a także przedstawienia oferty. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Zamów wdrożenie treści prawnych dla swojej witryny.

w cenie 490 zł (+23% vat) - jednorazowo

Administratorem Twoich danych osobowych jest Branvity Mateusz Sznober z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Królewskiej 40C/2. Pozostawione dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji a także przedstawienia oferty. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Zamów wdrożenie banera cookie dla swojej witryny.

w rozliczeniu rocznym - 590zł/rok (+23% vat)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Branvity Mateusz Sznober z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Królewskiej 40C/2. Pozostawione dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji a także przedstawienia oferty. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.