FAQ

Czy treści prawne będą zawierać informacje o prawach użytkowników związanych z danymi osobowymi, takie jak prawo do dostępu czy prawo do bycia zapomnianym?

Oferowane przez nas treści prawne zawierają wszystkie wymagane przez prawo informacje, jakie musisz przekazać użytkownikowi Twojej strony internetowej. Pragniemy podkreślić, że oferowane przez nas dokumenty prawne są starannie przygotowane, aby uwzględniać wszelkie obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

W szczególności, treści prawne dostarczone przez nas uwzględniają prawa użytkowników związane z ich danymi osobowymi. Obejmuje to prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania tych danych, jeśli są one nieprawidłowe, oraz prawo do usunięcia tych danych, jeśli nie są one już potrzebne. Użytkownik Twojej strony ma również prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że może on zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych, które przetwarzasz, o ile nie ma ważnych powodów prawnych do ich przechowywania.

Dzięki temu użytkownicy Twojej strony mogą być pewni, że są informowani o wszystkich swoich prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Zamów wdrożenie banera cookie oraz treści prawnych dla swojej witryny.

w cenie 890 zł (+23% vat)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Branvity Mateusz Sznober z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Królewskiej 40C/2. Pozostawione dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji a także przedstawienia oferty. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Zamów wdrożenie treści prawnych dla swojej witryny.

w cenie 490 zł (+23% vat) - jednorazowo

Administratorem Twoich danych osobowych jest Branvity Mateusz Sznober z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Królewskiej 40C/2. Pozostawione dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji a także przedstawienia oferty. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Zamów wdrożenie banera cookie dla swojej witryny.

w rozliczeniu rocznym - 590zł/rok (+23% vat)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Branvity Mateusz Sznober z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Królewskiej 40C/2. Pozostawione dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji a także przedstawienia oferty. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.